מתי''א מיתר

מתי''א מיתר

נושאים

מרכז טיפולי- אבחונים דידקטיים וקבוצות חברתיות

פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

חדש מתשע"ח! תיק תוכניות לימודים

זכויות להנגשה

סייעות

חטיבה עליונה

לקויי שמיעה

יוזמות

למידה בשעת חירום

אקלים בטוח

ילדים חולים

לוח צילצולים וירטואלי בגנים

מארזי מתנ"ה לתשע"ח

אלבום תמונות

חופשות בחנ"מ

הערכה

הנחיות לשעת חירום

לקויי ראייה

הנגשה

בית הספר של החופש הגדול

לוח עד חינוך מיוחד

תקשוב

פורטל החינוך גבעת שמואל

תוכניות לבוגרים עם ASD

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA