מתי''א מיתר

מתי''א מיתר

פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים - של האגף לחינוך מיוחד

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA