מתי''א מיתר

מתי''א מיתר

בית הספר של החופש הגדול

בית הספר של החופש הגדול - שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA