מתי''א מיתר

מתי''א מיתר

תקשוב

אתר גלים - 70 לישראל

גלים - סביבת למידה חווייתית ואינטראקטיבית לכיתות ה-ח בנושא "70 שנים לישראל"

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA