מתי''א מיתר

מתי''א מיתר

לוח עד חינוך מיוחד

כותרת הכתבה


לוח עד חינוך מיוחד ספטמבר עד פברואר
לוח עד חינוך מיוחד מרץ עד אוגוסט

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA