מתי''א מיתר

מתי''א מיתר

כותרת הכתבה

מרכז טיפולי:אבחון דידקטי, קבוצות חברתיות והכנה לא'

קבוצת מוכנות לכיתה א'

פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים - של האגף לחינוך מיוחד

חדש מתשע"ח! תיק תוכניות לימודים

כלי העבודה החדש המיועד לגננות ולמורים ביסודי מטעם משרד החינוך - תיק תוכניות לימודים

זכויות להנגשה

זכויות להנגשה

חטיבה עליונה

השתלמויות ארציות מקוונות לחטיבה עליונה

קישור לדף חטיבה עליונה באתר אגף חינוך מיוחד

בדף זה מצויות הנחיות בדבר הלמידה וההבחנות בחט"ע, לרבות התנהלות בכל הקשור לבחינות הבגרות.באחריות מנהל/ת בית - הספר לוודא כי תהליכי העבודה מתבצעים עפ"י כל הנהלים כדי למנוע טעויות ופגיעה בזכויות התלמידים.על המנהלים ומי מטעמם לעקוב בקביעות אחר הלו"ז וההנחיות לכלל החטיבות העליונות במערכת החינוך. קישורים לאתרים הרלוונטיים מופיעים בדף חט"ע באתר אגף א' חינוך מיוחד.

אקלים בטוח

חוזר מנכ"ל אקלים חינוכי מיטבי

ילדים חולים

בגרויות ילדים חולים

בית הספר של החופש הגדול

בית הספר של החופש הגדול - שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

לוח עד חינוך מיוחד

כותרת הכתבה

תקשוב

אתר גלים - 70 לישראל

פורטל החינוך גבעת שמואל

פורטל החינוך גבעת שמואל - חינוך מיוחד

תוכניות לבוגרים עם ASD

תוכניות פנאי והכנה לשירות משמעותי

תל"ם בחנ"מ - מדריך פדגוגי לצוותים חינוכיים

תל"ם בחנ"מ- תכנון למידה משמעותית והוראה איכותית לתלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות החינוך

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA