יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
דף הבית השתלמויות ועדות מתוקף חוק טפסים תיקים לצוותים חדר צוות יצירת קשר
08:26 (30/11/18)
08:26 (30/11/18)
08:25 (30/11/18)
08:24 (30/11/18)
12:11 (25/11/18)
09:40 (19/11/18)
11:49 (18/11/18)
08:19 (07/11/18)
12:39 (31/10/18)
12:34 (31/10/18)
.

בקיץ תשע"ז התכנית "בתי הספר של החופש הגדול" תתקיים בשבועות הראשונים של חופשת הקיץ, מה-1 ביולי ועד 21 ביולי. בימים א'-ה', בין השעות 13.00-8.000. התכנית מיועדת לתלמידי כיתות א- ג, ובכללם תלמידים בכיתות חינוך מיוחד בחינוך הרגיל, הלומדים בבתי הספר הרשמיים ובבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר), אשר אינן פועלות ומתוקצבות במסגרת הארכת שנה"ל. יש לכלול כיתות אלה בתכנית התקציבית.הבהרה: תלמידים בתכנית השילוב הלומדים בכיתות הרגילות משתתפים כחלק מהכיתה הרגילה בכלל הפעילויות והתכניות.כלל הכיתות אשר זכאיות לפעול במסגרת הארכת שנה"ל יתוקצבו ויפעלו כבכל שנה. קבצי מידע אודות הערכות הרשויות להשתתפות תלמידים עם מוגבלות במגוון תכניות ופעילויות הקיץ: קיץ אחר להפצה לרשות המקומית- שילוב השתלבות והנגשה פעילויות קיץ לנוער וצעירים - שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים עקרונות מנחים לישוב - שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בפעילויות קיץ

 
 
מרכז טיפולי:אבחון דידקטי, קבוצות חברתיות והכנה לא'
פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים
חדש מתשע"ח! תיק תוכניות לימודים
זכויות להנגשה
סייעות
חטיבה עליונה
לקויי שמיעה
יוזמות
למידה בשעת חירום
אקלים בטוח
ילדים חולים
לוח צילצולים וירטואלי בגנים
מארזי מתנ"ה לתשע"ח
אלבום תמונות
חופשות בחנ"מ
הערכה
הנחיות לשעת חירום
לקויי ראייה
הנגשה
בית הספר של החופש הגדול
לוח עד חינוך מיוחד
תקשוב
פורטל החינוך גבעת שמואל
תוכניות לבוגרים עם ASD
תל"ם בחנ"מ - מדריך פדגוגי לצוותים חינוכיים